Excuses pour le passé colonial au Congo

Er moeten Belgische excuses aan Congo komen voor het koloniaal verleden. Dit moet grondig worden aangepakt, daarom moeten wetenschappers nu het juiste onderzoeksmateriaal aanleveren. We hebben de plicht de waarheid over onze geschiedenis te kennen. Op die basis zullen we onze verantwoordelijkheid opnemen. We hebben de ethische plicht deze herinnering in ere te houden, voor de vele slachtoffers, maar ook voor een betere toekomst voor de mensen van Afrikaanse herkomst.