Toutes les victimes à Bruxelles doivent avoir un accès égal au centre de traitement des violences sexuelles

v.l.n.r.: Forensisch verpleegkundige Nina Maxence, lijsttrekster Sabine de Bethune, gynaecologe dr. Christine Gilles , Sarah Hulsmans, voorzitster V&M Brussel Laura van Eeckhout, Carina Obia

Vandaag bracht Vrouw & Maatschappij – CD&V politica Brussel samen met Sabine de Bethune, Senator en lijsttrekker voor CD&V voor de Kamer, een werkbezoek aan het Brussels zorgcentrum na seksueel geweld. Dit Brussels zorgcentrum is verbonden aan het Sint-Pietersziekenhuis en bevindt zich in de Hoogstraat 320, 1000 Brussel. V&M sprak er met gynaecologe dr. Christine Gilles, forensisch verpleegkundige Nina Maxence, prof. dr. Serge Rozenberg die diensthoofd is van het departement gynaecologie en met prof. dr. Isabelle Loeb de Algemeen Medisch Directeur van het UMC Sint-Pieter. Van november 2017 tot en met februari 2019 werden in het Brussels zorgcentrum 640 slachtoffers van seksueel geweld opgevangen. Bijna 1 op 4 van deze slachtoffers was minderjarig. Vandaag werkt echter enkel de politiezone van Brussel Hoofdstad Elsene samen met het zorgcentrum. Dit betekent dat wanneer het seksueel geweld wordt vastgesteld in een ander ziekenhuis of door agenten van een andere politiezone, die slachtoffers van seksueel geweld niet terecht kunnen in het zorgcentrum in de Hoogstraat. “Dit is onaanvaardbaar,” aldus Senator de Bethune. “Elk Brussels slachtoffer van seksueel geweld moet op dezelfde manier worden geholpen. En dit zowel op medisch, psychologisch, forensisch en gerechtelijk vlak.” Vrouw & Maatschappij Brussel steunt lijststrekker de Bethune volledig. “In de zorgcentra na seksueel geweld staan de slachtoffers voorop. De centra zijn uniek in de omkadering en de hulp aan slachtoffers. We moeten er alles aan doen om voor alle slachtoffers van seksueel geweld in het Brussels gewest dezelfde zorg en steun te garanderen,” zegt Laura Van Eeckhout, voorzitter van Vrouw & Maatschappij Brussel.

Uit de cijfers van de centra blijkt bovendien dat slachtoffers die worden opgevangen door een zorgcentrum na seksueel geweld, veel vaker klacht indienen tegen de dader. In de drie zorgcentra samen hebben gemiddeld 68% van de door het centrum opgevangen slachtoffers klacht ingediend. Dit terwijl normaal gezien slechts een 10% de stap zet naar het gerecht. Bovendien is het verzameld bewijsmateriaal van een hogere kwaliteit omdat een forensisch verpleegkundige veel sneller het slachtoffer kan onderzoeken en omdat een speciaal daarvoor opgeleide zedeninspecteur meteen het slachtoffer kan spreken. “Dus zowel voor het slachtoffer als voor de gerechtelijke strijd tegen seksueel geweld zijn de zorgcentra een enorme meerwaarde,” besluit Brussels voorzitter Van Eeckhout.

In die eerste pilootfase werd echter enkel de politiezone van Brussel Hoofdstad Elsene betrokken bij het Brussels zorgcentrum na seksueel geweld. Nu huidig Minister van Gelijke Kansen, Kris Peeters (CD&V), de financiering structureel heeft gemaakt en de uitbreiding van de zorgcentra heeft veiliggesteld, moeten de andere Brusselse politiezones zo snel mogelijk een samenwerking met het zorgcentrum opstarten. “Als lijsttrekker voor de Kamer vanuit Brussel zijn deze zorgcentra na seksueel geweld en dan vooral het centrum in Brussel voor mij een prioriteit. Dankzij Minister Peeters kunnen de zorgcentra na seksueel geweld openblijven en is het horrorscenario vermeden waarbij de middelen op waren en de centra hadden moeten sluiten eind 2019. Ook de bijkomende middelen die hij heeft vrijgemaakt voor de verdere uitrol, kunnen we in Brussel zeker en vast gebruiken,” zegt Senator de Bethune tevreden. De Bethune en Vrouw & Maatschappij – Brussel vragen in de eerste plaats dat de andere Brusselse politiezones een samenwerking met het centrum van het UMC Sint-Pieter opstarten. “Op die manier krijgen al de slachtoffers van het hele gewest toegang tot dezelfde omkadering en kan de expertise die hier in het zorgcentrum van het UMC Sint-Pieter is opgebouwd, ten behoeve van alle Brusselse slachtoffers worden ingezet,” besluit Senator Sabine de Bethune.