Respect des Animaux

In onze samenleving is er groeiende aandacht voor het dier als wezen op zich, met een eigen belang en een eigen waardigheid. Dit wijst op een wijzigende verhouding tussen de mens en andere levende wezens.

Dierenrechten- en welzijn zijn in België zeer actueel. We verwijzen hierbij naar de initiatieven in het Vlaams en Waals Parlement i.v.m. het onverdoofd slachten. Ook in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest staat dit onderwerp op de politieke agenda. Recent werd op voorstel van Brussels staatsecretaris Bianca Debaets een ordonnantie goedgekeurd om dieren te erkennen als ‘wezens met gevoel’.

Propositions


  • Hoorzittingen dierenrechten in de grondwet