De Noordzee beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken

In de Senaat werd met steun van Sabine de Bethune een Resolutie ingediend om
de de verontreininging van marien afval en de aanwezigheid van de polyethylenen
microbeads in cosmetica te beperken. Met deze Resolutie zet de Senaat in om de
natuur plastiek vrijer te maken en zet zo een stap in de goede richting om de
plastieken vervuiling in de maatschappij te bekampen.

De Senaat vraagt onder meer aan de regeringen in ons land om:

“een levenscyclus- en risicoanalyse uit te voeren
die duidelijk aangeeft in welke fase van de productie en consumptieketen
plastics in het leefmilieu verloren gaan”.

“de middelen te evalueren om de vervuiling met plastic
afkomstig van textiel te beperken

“snel een statiegeld voor drankverpakkingen van het PMD-type in te
voeren
, met identieke regels voor het hele grondgebied”

Dit is vanuit de Senaat een belangrijke stap in de goede richting om de
plastiekproblematiek aan te pakken.

Link naar het voorstel.